• توضیحات
  • مزایا و برتری ها
  • مشخصات فنی
مشخصات فنیواحدAvin4100Turbin
تعداد موتور ۱
جنس مخزن استیل
توانw4000
منبع تغذیهV400
حداکثر جریان مکش هواm3/h230
حداکثر فشار هواmBar440
مساحت فیلترm24/3
ظرفیت مخزنLit100
طول خرطومیm2/5
وزنKg155
ابعادmm1130*540*1340