ترولی نظافتی

ترولی نظافتی یا تی شور کالسکه ای چرخ دار است که در محیط های مختلف می تواند در راستای نقل و انتقال سطل زباله، سطل آب و تی نخی کارآیی داشته باشد. تی شوی می تواند به عنوان مکمل با دستگاه اسکرابر، تعریف و کارآیی داشته باشد. به عنوان مثال در بسیاری از موارد با استفاده از دستگاه اسکرابر صنعتی با برس دیسکی، قابلیت نظافت صددرصد کنج سه گوش دیوار وجود ندارد که با استفاده از ترولی نظافتی می توانیم تمامی سطح کنج سه گوش دیوار و یا زوایایی که توسط زمین شوی صنعتی قابلیت شستشو ندارد را تی بکشیم. در اکثر مدل های تی شوی معمولا قسمتی به عنوان آب گیر وجود دارد. آبگیر در یک دستگاه ترالی نظافتی می تواند آب تمیز اضافه و یا پسماند مایع ناشی از تی زنی را گرفته و در نتیجه آن تی نخی را به صورت خشک استفاده نماییم.

 

کاربرد دستگاه ترولی:

ترولی در محیط های مختلف کاربرد و کارآیی خاصی را دارد. به عنوان مثال در محیط بیمارستانی به عنوان مکمل نظافتی در واحد خدمات و یا به عنوان ترولی حمل غذای بیمار و یا به عنوان ترولی کمک پرستار که می تواند تمامی وسایل و داروهای مورد نیاز یک شخص پرستار را مورد نقل و انتقال قرار دهد. در رستوران های مختلف ترولی علاوه بر نقش نظافتی خود، در انواع ترولی حمل غذا وجود دارد. ترولی در هتل ها نیز در جابجایی وسایل و چمدان میهمانان آن هتل و یا به عنوان ترالی حمل وسایل خدمات می تواند کارآیی داشته باشد.

 

ترولی نظافتی ایرانی:

این شرکت در حال حاضر علاوه بر ترولی های وارداتی از کمپانی IPC کشور ایتالیا، سازنده دو مدل ترولی FL TROL1 و FL TROL2 می باشد که از استراکچر فلزی و چرخ های قوی جهت حمل و نقل در آن ها استفاده کرده است. هر دو مدل مجهز به یک عدد سطل زباله 15 لیتری و یک سطل آب 15 لیتری می باشد که در هر دو مدل آبگیر موجود می باشد.

ترولی نظافتی ایرانی

ترولی FLTROL